How can we help?

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter läggs normalt upp per kalenderår (1 jan – 31 dec). Innan en medlemstyp kan läggas upp måste det finnas minst en medlemstyp (se artikel om medlemstyper). Gå till Medlemmar > Avgifter > Medlemsavgifter. Nu visas översikten för de avgifter som redan finns upplagda i systemet. 

I översikten visas vilken medlemstyp avgiften tillhör, en beskrivning, kostnad och giltighetstid. Man ser även hur många avgifter som erlagts. Om en avgift erlagts minst en gång går den inte längre att ändra kostnad eller period. När man lägger till en ny avgift för samma medlemstyp och samma giltighetstid kommer den nya avgiften gälla istället för den som redan finns.

Klicka på Lägg till i höger hörn för att lägga till en ny medlemsavgift. Fyll i de obligatoriska fälten. OBS! fälten för kostnad och giltighetstid går ej att ändra om avgiften erlagts minst 1 gång.. Om ändringar ska göras under en period får man lägga upp en ny medlemsavgift. En avgift gäller från klockan 00:00 dagen för Giltig, från resp. klockan 23:59 dagen för Giltig, till.

Duplicera avgifter

För att kopiera/duplicera föregående period/års avgifter, tryck på Duplicera högst upp till höger på översikten. En rullista över år/perioder fälls ur, välj år och följ stegen för att lägga till alla avgifter med en knapptryckning!