Medlemstyper

Innan era medlemmar kan erlägga medlemsavgift behöver ni lägga upp en eller flera medlemstyper. Gå till Medlemmar > Avgiter > Medlemstyper. Nu visas en översikt över de typer som redan finns upplagda i systemet. 

Klicka på Lägg till i höger hörn för att lägga till en ny medlemstyp. Ange ett namn och ett åldersspann om medlemstypen ska läggas på med automatik. 

Systemet får ange den här typen vid registrering
Den här inställningen gör att om medlemmens ålder matchar åldern för medlemstypen kommer man automatiskt får typen vid kontoregistrering. OBS! när den här inställningar används på flera medlemstyper får åldersinställningen ej överlappa.

Det här medlemstypen får ersättas vid bokning till aktivitet
Om den här rutan är ikryssad betyder det att medlemmen kan få en ny medlemstyp vid aktivitetsbokning, t.ex. om det finns en annan medlemstyp i systemet där åldern matchar medlemmen, eller där man valt att tagga alla inom en viss verksamhetsdel till en viss medlemstyp.

Aktivera grupp/familjefunktioner
Familjefunktionen gör det möjligt att samla flera medlemmar under samma medlemskap. Ett familjekonto skapas genom att man går in på medlemssidan som tillhör någon i familjen, på höger sida fäller man ut ”Grupp/familjekonto” och söker där man medlem nr. 2, 3 osv. Familjemedlemsavgift kommer att läggas på för den förstkommande bokningen av de som ingår i familjekontot.

Aktivera funktion för direktmedlemskap
Kryssa i den här rutan om ni använder t.ex. stödmedlemskap. När någon registrerar ett nytt konto kan man då välja att bli medlem direkt. Man kommer då att få en faktura på medlemsavgiften direkt vid registrering. OBS! den här inställningen går att göra obligatorisk för nya konton, kontakta i så fall supporten så hjälper vi er igång!

Ange som "Aktiv i idrott"?
Den här inställningen har med IdrottOnline att göra och i de fall man exporterar medlemmar/aktivitetstillfällen. Men rutan ikryssad kommer de som inte är aktiva i verksamheten men som erlägger medlemsavgift att räknas som aktiva i föreningen. Detta kan t.ex. användas för stödmedlemskap eller passiva familjemedlemmar.