How can we help?

Bjud in deltagare

Nu kan ledare bjuda in nya deltagare!

Funktionaliteten är rollbaserad och en administratör måste först aktivera behörigheten.

Ge ledare behörighet att bjuda in

Gå till Medlemmar/Roller. Lägg till en ny roll eller redigera en befintlig.

Bocka i "Bjud in/prova-på" och spara.

Bjud in deltagare

Logga in som ledare i närvaroappen. Gå in på en aktivitets översikt. Högst upp till höger finns en ny knapp, Bjud in deltagare/prova-på

Sök fram personen du vill lägga till och bekräfta i dialogrutan som visas. Systemet kommer att lägga på medlems -och licensavgift om nödvändigt. Längst ner kan man ange hur många dagar inbjudan ska vara giltig. OBS! Vid uteblivet svar raderas bokningen och platsen blir tillgänglig för en annan person.

Deltagare med en inbjudan visas i översikten för ett tillfälle.