How can we help?

Nytt år/termin - Vad behöver jag tänka på?

Här följer en lathund hur man gör för att starta upp ett nytt år.

Medlemsavgifter

OBS! Viktigt att nya medlemsavgifter läggs upp först, annars riskerar man att nya bokningar skapas utan medlemsavgift.

  1. Gå till Medlemmar > Avgifter > Medlemsavgifter, klicka Duplicera högst upp till höger, välj årtal och en dialogruta kommer att öppnas

    .
     
  2. Ändra beskrivning, start och slutdatum för de nya avgifterna, klicka Slutför duplicering för att spara.

Se avsnittet Medlemsavgifter för mer information om t.ex.duplicering.

Duplicera grupper baserat på tidigare period/termin

Om man vill behålla hela eller delar av föregående termins aktiviteter (och bokningar), gå till Verksamhet > Grupper. Gör ett urval på antingen alla sektioner eller enskild sektion, samt en period (t.ex. tidigare termin).

På nästa sida ser ni en översikt över aktiviteter som kommer att dupliceras. Ändra start och slutdatum, beskrivning, ev. ledare samt huruvida deltagare ska dupliceras.
Genom knappen Massändring kan man samma inställningar för hela urvalet med en knapptryckning!

Tryck Nästa steg för att fortsätta, en summering visas nu över hur många aktiviteter och ev. bokningar som kommer att skapas. Klicka på Slutför duplicering för att spara.

Efter duplicering

När aktiviterna skapats ser ni en översikt över nya grupper och bokningar. Nu kan ni gör ändringar, t.ex. lägga till nya medlemmar till en aktivitet eller ta bort de som slutat.

Via fliken Bokningar på en viss aktivitet går det även att flytta bokningar för de som ska byta grupp inför den nya perioden.

När man är nöjd med alla ändringar kan man fakturera genom att gå till Ekonomi > Fakturering / Aktiviteter.

Det går även att skicka bokningsbekräftelser, gå då till Verksamhet > Grupper, gör ett urval, markera aktiviteterna och välj Skicka bokningsbekräftelser på menyn Med markerade.