How can we help?

Uppdatering oktober 2023

Nu med marknadens bästa hemsidor!

De största nyheterna

 • Nya fantastiska designmöjligheter för hemsida. Se exempel på https://demo.kanslietonline.se/
 • Bokningsfunktioner för köplatsautomatik, inbjudningar, "prova-på" och automatisering/schemaläggning av status (öppna/stänga mm).
 • Publika dokumentmappar
 • Nya widgets
 • Nya tydligare villkor och funktioner för publicering av namn & bild.

Nya funktioner

Uppdaterat ramverk för layout

Brödtext är nu något större och tydligare. För som använder layout med tre kolumner 25-50-25 hamnar nu mittenkolumnen högst upp/först på små skärmar.

Mängder med fler inställningsmöjligheter för paneler och widgets. Se separat artikel för mer information om detta.

Snabbknappar för att skapa eller redigera sidor, visas när man är inloggad som administratör och behörig:

Det går nu även att placera ut widgets även i huvudinnehållet.

OBS! Inom kort försvinner alternativen för "bildspel" samt "bildspel" för sidhuvudet. Den som idag kallas för "Enskild bild" kommer att finnas kvar.
Vi rekommenderar alla att redan nu ladda upp er logotype på Hemsida/Design/Layout och ställer om till "Logotype & Namn".

Med Logotype & Namn kommer ni då kunna använda kommande "Mega-meny" mm.

Bildspel/Hero

Vi stöder nu bildspel på samtliga undersidor. Det finns ingen begränsning i antal bilder. När du redigerar en sida, se på höger sida under Sid-attribut, "Hantera Bildspel/Hero"

Det finns en rad olika alternativ så som hastighet och hur länge en bild ska visas, höjd mm.

Se separat artikel för mer information.

Dokumenthantering

Nu med stöd för publika mappar. Bocka i "Det här är en publik mapp" för att göra filerna tillgängliga för alla. Samtliga undermappar ärver behörighet från dess förälder.

Nya widgets

 • Dokument - visa dokument från dokumenthanteringen på en undersida. Välj vilka mappar som ska visas för varje widgetinstans. Behörighetsinställningarna gäller fortsatt och endast det man ska ha behörighet till visas.
 • Personkort - presentera personal genom widgets. Alternativ för vad som ska visas så som titel, kontaktuppgifter mm. Se vår exempelsida för mer info!
 • Bild & text (avancerad) - bild och text sida vid sida (topp/botten-panel) eller ovanför/under i sid-panel. Lägg till text och länkar, välj bakgrunds/textfärg mm. Se vår exempelsida för mer info!
 • Nyhetswidget - Nya layout-alternativ "Cards" och "Grid" för att visa nyheter i topp/bottenpanel på ett nytt snyggt sätt.

Ny förbättrad bokningsfunktion

 • Google Analytics - för er som använder "conversion goals" i Google Analytics så har kvittosidan nu ny URL, /Kvitto/ ersätts med /Tack/
 • Standardroll på verksamhetstyp - användbart för er med flera sporter och man vill tvinga på en viss roll vid bokning. Se resp. verksamhetstyp under "Aktivitetsbokning" Se artikel om verksamhetstyper för mer information.


   
 • Förtursinställning - går nu att ställa in globalt, se System/inställningar och fliken Verksamhet. OBS! Period för förtur utgår nu från en aktivitets startdatum i stället för bokningsdatum som tidigare. Om egen inställning saknas är systemets standardinställning som tidigare, dvs -12 mån till +6 mån.


   
 • Öppen med prova-på - ny bokningstyp. Se nästa stycke för mer information. Inbjudan kan även skickas via bokning i admin. Alternativ för antal dagars svarstid.
 • Schemalagd aktivitetsstatus - ange datum/klockslag för när aktiviteter ska öppna/öppna med förtur eller stängas. Se längre ner för mer information.

Öppen med prova-på

Vi har lagt till en ny aktivitetsstatus som kallas Inbjudan/prova-på. Vid bokning till aktivitet skickas en inbjudan till deltagaren (i stället för en bokningsbekräftelse). Inbjudan måste accepteras av deltagaren inom en viss tid, som är 12 dagar som standard, men det kan ändras på system/inställningar/verksamhet.

Se separat artikel för mer information om hur det fungerar.

Inbjudan

Funktionen för att bjuda in har justerats:

 • När man avböjer/tackar nej till en inbjudan raderas bokningen direkt och platsen blir tillgänglig till andra deltagare.
 • När en obesvarad inbjudan passerar svarsdatum raderas bokningen med automatik. Om det finns en faktura krediteras den och ev inbetalt belopp sätts in som tillgodo på medlemskontot.
 • Det går att ange en egen text på varje verksamhetstyp som inkluderas högst upp i en inbjudan.
 • Inställning på verksamhetstyp om automatiskt köplats. Det gör att om det står personer på kö får dom en automatisk inbjudan vid avbokning/avböjd inbjudan/obesvarad förfallen inbjudan.

Du kan läsa mer om inbjudan på på den här sidan eller under bokningar.

Ledare kan nu bjuda in nya deltagare

Ny rollbaserad behörighet för ledare att bjuda in nya deltagare.

Se separat artikel för mer information.

Schemalagd aktivitetsstatus

Ange datum och klockslag för när en aktivitet ska ändra status. Fungerar för alla typer av status:

 • Öppen
 • Öppen med förtur
 • Öppen med prova-på
 • Stängd

Se separat artikel för mer information!

Nya tydliga ikoner för ledare

På ledarsidorna (även i närvaro-appen) indikeras nu om aktivitetsbokningen är betald, om medlemsavgift är erlagd mm.

Forum

Forumet har byggts ut med mängder med ny funktionalitet!

 • Sökfunktion. Sök inlägg på namn, innehåll.
 • Forumbevakning. Prenumerera på ett helt forum. Ett mail (samt push-notis för appen) skickas då ut när någon skriver ett nytt ämne.
 • Avancerade behörighetsinställningar: ställ in vilka som ska kunna läsa och skriva i ett forum. Går att ställa in på både medlemstyp och deltagande. Möjlighet om man ska kunna läsa/skriva eller tom endast kunna skriva svar. Inställning för att endast administratörer/ledare ska kunna skapa ämnet, t.ex. för nyhetsforum.

Som inloggad administratör når man foruminställningarna direkt från översikten:

Se separat artikel för mer information.

Föreningsinformation

Ny sid-typ ”Föreningsinformation”. Går att infoga på Hemsida/sidor och visar automatiskt föreningsinfo baserat på de inställningar man gjort. Likt den funktion som tidigare fanns i IdrottOnline Hemsida.

Se vår exempelsida

Sajtkarta

Ny sida ”Sajtkarta”. Visa hela ert ”träd” snyggt sammanställt. Går att infoga på Hemsida/sidor och visar automatiskt alla sidor (man har behörighet till) som en lista.

Se vår exempelsida

Justeringar/förbättringar

Aktivitetskalender

Nya alternativ för kalender.

 • Möjlighet att ställa in vilka verksamhetsdelar som ska visas.
 • Möjlighet att ställa in hur många veckor som ska visas per sida.
 • Prenumerationsfunktionen har förbättrats, inkluderar nu mer information än tidigare samt att inställda tillfällen markeras som just inställda.

Kontoaktivering

Kräver inte längre födelsedag som verifiering utan det räcker med att ange ett nytt lösenord.

Aktivitet/grupp/lagsidor

Visar nu information om kommande schemalagd status samt detaljer kring förtur, vem som har behörighet att anmäla sig.

E-postutskick

Vid utskick till aktivitet/tillfälle så skickas e-post till de roll man har i utskicket. Om man är deltagare skickas mejlet till sin kontoadress + ev målsman. Vid utskick som ledare skickas mail till den avvikande adress man ev angett i sina kontaktuppgifter.

Kallelser

Nytt alternativ Manuell hantering vilken gör att man kan välja helt själv vilka som ska kallas. Vid manuell hantering kommer inte nya deltagare/ledare att läggas till med automatik. De automatiska kallelserna fungerar framgent precis som idag, att om ingen valts att kallas kommer kallelse att skickas till alla ledare + deltagare. Om det finns ett urval skickas dom endast till valda personer.

Ordet "Inbjudan" har även ersatts med "Kallelse" i all kommunikation som rör kallelser.

Nya tydliga knappar för att besvara en kallelse

OBS! för er som redan gjort egna ändringar av era e-postmallar, så måste ni kontrollera och publicera de nya mallarna själva. En lista på startsidan i administrationen kommer visa om ni har några mallar som behöver återpubliceras.

Medgivande för publicering av namn och bild/video

En ny kryssruta har lagts till "Medgivande att publicera foto/video på hemsida och i sociala medier.

Det går även att lägga till en förklarande text för varje kryssruta på System/användarvillkor.

Den extra texten visas intill resp. knapp för att acceptera eller neka.

Vilka val man gjort visas även på sin startsida och kan ändras när som helst via sina kontoinställningar.

 • Utökad loggfunktion när dessa alternativ har ändrats.
 • Administratörer kan inte längre ändra dessa fält, kan endast göras av inloggad deltagare/ledare.
 • Utökad sökfunktion på Medlemmar/sök där det går att söka på resp. val.
 • De val man gjort visas för ledare på översikter, i grupplistor mm.

Verksamhetssida

Nu visas även typer/nivåer även om det saknas aktiviteter. Det finns en ny kryssruta på varje verksamhetsnivå för att dölja de nivåer man inte vill visa.

Bilder för nivåer har en ny rekommenderad storlek, 1200x630px.

Nya snabbknappar för att redigera eller dölja en nivå (visas för inloggad administratör som har behörighet att redigera verksamhetsnivåer)

Kalender

 • Nu med stöd för datum/klockslag.
 • Visas nu på en egen sida men egen översikt och navigering mellan händelser.
 • Stöd för taggar, nu kan händelser delas in på t.ex. idrottstillhörighet.
 • Kan visas med de nya layouterna "Cards" och "Grid".

Sidor

Sökfunktion tillagd för att snabbt hitta de sida/sidor du vill redigera.

Genväg för Hemsidan har lagts till högst upp i admin intill "mitt konto"

Nya IDn (för avancerade användare)

ID för kolumnerna har ändrats:

 • Vänsterkolumn hade tidigare ID "#SideBar-1", har ersatts med "#sidebar-1"
 • Huvudinnehåll hade tidigare ID "#SideBar-2", har ersatts med "#main"
 • Vänsterkolumn hade tidigare ID "#SideBar-3", har ersatts med "#sidebar-2"