How can we help?

Administratörer

För att lägga till en ny administratör måste personen ha ett medlemskonto, se här hur man Skapar ett nytt konto.

Sök fram kontot via Snabbsök på startsidan i administrationen, eller gå till Medlemmar/Sök och sök fram personen. klicka på den blå ikonen för att komma in på kontosidan.

Expandera rutan Behörighet och Åtkomst högst upp till höger, välj Administratör under Behörighet. Därefter väljer du en primär användargrupp, vilken styr vilken behörighet man ska ha. Den fördefinierade grupper Administratörer har normalt full behörighet. Glöm inte att spara.

Det finns ett antal användargrupper upplagda i systemet, se avsnittet behörigheter för mer information.