How can we help?

Fakturering/medlemsavgifter

Gå till Ekonomi > Faktuerering/Avgifter. Du ser nu en översikt av befintliga fakturor uppdelat per medlemsavgift. Visa annan avgift i listan uppe i vänster hörn.

För att skapa nya fakturor för medlemsavgift, klicka på Fakturera medlemsavgifter uppe till höger på skärmen. På sidan som visas, välj tidigare avgift du vill basera ditt urval på. I rutan Nästkommande avgiftsperiod, ange ett datum under nästa år/nästa avgiftsperiod.

Exempel: om ni vill fakturera medlemsavgifter för 2021, välj en avgift för 2020 i listan Medlemstyp/avgift och ett datum under 2021 (t.ex. 31 dec 2021) i listan Nästkommande avgiftsperiod. Klicka Sök betalda avgifter

Du kommer nu se en översikt över hur många medlemmar som kommer att faktureras, indelat i resp. medlemstyp/avgift. Ange fakturainställningar och huruvida ni vill skicka e-postaviseringar till medlemmarna. De som är befriade eller som redan erlagt avgiften kommer att ignoreras.