How can we help?

Fakturering/information

Nedan ikoner används på samtliga fakturingsvyer/funktioner. När enskilda fakturor skapas visas nu en förhandsgranskning av fakturan högst upp i dialogrutan. Ange fakturadatum, antal förfallodagar, kostnad (om annan än gruppens ordinarie) och en fakturatext. Ange om medlemmen ska aviseras via e-post. Se övriga artiklar i den här kategorin för hur man skapar en faktura.

Fakturering/aktiviteter

Gå till Ekonomi > Fakturering/Aktiviteter. Nu visas en översikt med två listor högst upp på sidan. Välj verksamhetsdel (typ) och en period du vill visa. Nu visas fakturaöversikten för ditt urval. Det går att klicka på resp. kolumnrubrik för att sortera. Markera en eller flera aktiviteter och tryck Skapa fakturor eller använd den gröna ikonen på resp. rad för att fakturera en enskild grupp. Vid massfakturering kommer endast de bokningar som inte redan har en faktura att faktureras, man kan al...

Fakturering/webbshop

Gå till Webbshop > Order > Översikt. Nu visas alla ordrar som finns i systemet. Klicka på ikonen med en kundvagn för att visa orderdetaljer. Till höger på sidan, tryck Skapa faktura och följ stegen i dialogrutan. När fakturan har skapats kommer du se detaljer kring den. Här finns även verktyg för kreditering, påminnelsefakturering och betalmarkering.

Fakturering/medlemsavgifter

Gå till Ekonomi > Fakturering/Avgifter. Du ser nu en översikt av befintliga fakturor uppdelat per medlemsavgift. Visa annan avgift i listan uppe i vänster hörn. För att skapa nya fakturor för medlemsavgift, klicka på Fakturera medlemsavgifter uppe till höger på skärmen. På sidan som visas, välj tidigare avgift du vill basera ditt urval på. I rutan Nästkommande avgiftsperiod, ange ett datum under nästa år/nästa avgiftsperiod. Exempel: om ni vill fakturera medlemsavgifter för 2021, välj en av...

Fakturering/enskild avgift

Gå till Medlem > Sök och leta fram en medlem, tryck därefter på den blåa ikonen för att komma till kontosidan. Klicka på Fakturera enskild avgift under Aktiviteter/bokning i rutan Verktyg/åtgärder. Välj en medlemsavgift och/eller licensavgift och ange fakturadatum samt de övriga fälten. OBS! medlemmen måste ha en medlemstyp angiven på sitt konto för att några avgifter ska hittas.

Fakturera avvikande kostnad

Om en medlem inte ska betala det ursprungliga priset för en aktivitet går det att fakturera en avvikande kostnad. Du korrigerar beloppet i samband med att du skapar fakturan enligt nedan När du skapar fakturan anges alternativ Avvikande kostnad samt belopp som medlem ska betala för aktiviteten. Om det även ligger medlemsavgift på fakturan kommer avgiften inte påverkas av den avvikande kostnaden. Klicka sedan "Skapa faktura".