How can we help?

Fakturering/enskild avgift

Gå till Medlem > Sök och leta fram en medlem, tryck därefter på den blåa ikonen för att komma till kontosidan.

Klicka på Fakturera enskild avgift under Aktiviteter/bokning i rutan Verktyg/åtgärder

Välj en medlemsavgift och/eller licensavgift och ange fakturadatum samt de övriga fälten. OBS! medlemmen måste ha en medlemstyp angiven på sitt konto för att några avgifter ska hittas.