How can we help?

Fakturering/aktiviteter

Gå till Ekonomi > Fakturering/Aktiviteter. Nu visas en översikt med två listor högst upp på sidan. Välj verksamhetsdel (typ) och en period du vill visa.

Nu visas fakturaöversikten för ditt urval. Det går att klicka på resp. kolumnrubrik för att sortera. Markera en eller flera aktiviteter och tryck Skapa fakturor eller använd den gröna ikonen på resp. rad för att fakturera en enskild grupp. Vid massfakturering kommer endast de bokningar som inte redan har en faktura att faktureras, man kan alltså använda massfakturering även om 90% av gruppen redan är fakturerad.

Klicka på den gråa ikonen med en gubbe för att komma in på den enskilda gruppen. I den här vyn kan ni se resp. deltagares fakturastatus, skapa faktura, kreditera, påminna och betalmarkera.