How can we help?

Kallelser / skicka e-post

Kallelser används för att bjuda in ledare och deltagare till ett tillfälle. Man får då ett mail med en länk till en sida där man ser en sammanfattning av tillfället där man kan svara ja eller nej om man avser närvara. Gå in på ett tillfälle och välj fliken Kallelser.

Klicka på Hantera för att välja vilka som ska kallas. Markera därefter vilka ledare och deltagare som ska kallas och klicka på Spara.

Nu visas de ledare och medlemmar som kommer att kallas, tillsammans med antal skickade kallelser, ev. svar mm.

För att skicka en ny kallelse, klicka på Kallelser och en dialogruta kommer att visas.

Vilka vill du kalla?

 • Skicka till "Ej svarat".
  Kallelsen kommer att skickas till dom som ännu inte besvarat ev. tidigare kallelse. Om man inte har skickat någon tidigare kallelse kommer alla man valt att kallas.
 • Skicka till alla
  Alla ledare och deltagare man valt kommer att kallas igen, oavsett om man redan har besvarat tidigare kallelse.
 • Skicka till markerade
  Nu visas en lista över alla som kallats, markera de ledare/deltagare ni vill skicka en ny kallelse till.

Vem ska få kallelsen?

 • Deltagare & Målsman
  Både deltagare och målsman kommer att få kallelsen. OBS! gäller endast deltagare yngre än 18 år.
 • Endast deltagare
  Endast den e-postadress som finns på deltagarkontot kommer att få kallelsen.
 • Endast målsman
  Endast målsman kommer att få kallelsen. Om en vald deltagare saknar målsman, kommer man inte få någon kallelse.

Tryck på Skicka för att slutföra utskicket eller Avbryt för att inte skicka kallelsen just nu.

OBS! det kan ta upp till 15 min innan kallelsen går iväg, uppdatera sidan för att se aktuell status.

Ett e-postmeddelande skickas nu (tillsammans med pushnotis) till varje kallad person, med knappar för att acceptera/avböja kallelsen.

Varje person kan även lämna ett meddelande som blir synligt för övriga kallade.

Längst ner på sidan visas övriga kallade och dess svar, inkl. kommentar.

Ledaren kommer nu se på sin sida allt eftersom kallelser blir besvarade. Det går att ändra ja/nej genom att klicka på knappen ute till höger.

Klicka på namnet för att visa ev. kommentar samt kontaktuppgifter för en person. Man kan även ändra svar genom att klicka på svarsknappen.

Skicka e-post

På samma sätt som kallelser går det även att skicka ett vanligt e-postmeddelande till de som kallats. Använd då knappen E-post.