How can we help?

Gäster

När man står på ett tillfälle, tryck på fliken Gäster  för att hantera tillfälliga gäster. För att lägga till en ledare eller deltagare som permanent gäst, se separat artikel Hantera aktiviteter / Gäster.

För att lägga till en ny gäst, sök fram dess medlemskonto genom namn, personnummer, medlemsnummer etc.

Lägg till en gäst genom knapparna Infoga som, lägg till Deltagare (D) eller Ledare (L). Klicka på soptunnan för att ta bort en gäst.

OBS! Om man raderar en gäst kommer det endast  att påverka kommande och ej rapporterade tillfällen, Tillfällen som redan rapporterats kommer ej att påverkas!