How can we help?

Logga in som ledare

Gå till hemsidan, klicka på Logga in högst upp till höger på sidan intill knappen "Skapa konto". Ange ert personnummer/användarnamn och lösenord. Efter inloggning kommer ni till er dashboard där era pågående aktiviteter visas. OBS! aktiviteter som har avslutats kommer att försvinna från den här sidan 45 dagar efter dess slutdatum!

Mina aktiviteter

Efter att man har logga in visas alla pågående aktiviteter man är ledare för. Aktiviteter vars slutdatum har passerat döljs automatiskt efter 30 dagar. Klicka på pilen längst ut på raden för en aktivitet för att hantera dess inställningar, hantera aktivitetstillfällen, skicka e-post/sms till era aktiviteter, visa bokningar, hantera utmärkelser mm. Vissa massåtgärder finns också, marker då en eller flera grupper och och välj en åtgärd högst upp på genom Exportera eller Kommunicera.

Aktivitetsinställningar

För att ändra inställningar för en aktivitet, klicka på pilen på raden och välj Inställningar. Nu kommer man till sidan inställningar där grundläggande uppgifter för en aktivitet kan ändras, dess beskrivning etc. Man kan även lägga till eget innehåll / widgets. Om ni måste ändra datum för aktiviteten, kontakta en sektionsansvarig/administratör.

Aktivitetstillfällen

För att ändra inställningar för en aktivitet, klicka på pilen på raden och välj Aktivitetstillfällen. På den här sidan visas alla tillfällen för aktiviteten. Här ser man vilka tillfälllen som rapporterats, det går även att lägga till nya tillfällen eller radera befintliga. Tryck på kolumnrubrikerna för att sortera efter datum, typ av aktivitet, rapporteringsstatus mm. Lägg till aktivitetstillfälle På vänster sida fyll i de obligatoriska fälten (namn, anläggning, typ, datum, start och...

Bokningar

För att visa bokningar, hantera rekommendationer etc. för en aktivitet, klicka på pilen på raden och välj Bokningar. Här visas nu alla bokningar till aktiviteten, betalstatus och annat för alla deltagare. För att ge en rekommendation, klicka på pilen på en rad och välj Rekommendera.

Utmärkelser / märken

För att hantera utmärkelser/märken. för dina deltagare, klicka på pilen på raden och välj Utmärkelser. Nu visas en översikt på de märken som finns kopplade till aktiviteten, samt vilka delmål en deltagare klarat av. Använd kryssrutorna för att lägga till delmål. Klicka på en deltagares namn för att ändra ev. kommentar för ett mål/delmål. För att ändra ett enskilt delmål, klicka på märkets namn.

Gäster

För att hantera gäster (ledare / deltagare). för din aktivitet, klicka på pilen på raden och välj Gäster. Det går att lägga till både ledare och deltagare som gäster och det finns ingen övre gräns för hur många gäster man kan ha. Det finns två typer av gäster: - Permanent En permanent gäst kommer att infogas automatiskt på samtliga kommande tillfällen när det gäller närvarohantering, kallelser mm. - Tillfällig En tillfällig gäst kommer inte att infogas automatiskt, men kommer att fi...

Statistik

För att visa statistik. för din aktivitet, klicka på pilen på raden och välj Statistik. På den här sidan visas en sammanfattning på dina deltagare och hur många tillfällen man varit närvarande på. Längst ner på sidan visas en tabell som kan filtreras och sorteras efter antal tillfällen med närvaro, aktivitetstyp mm.