How can we help?

Aktivitetstillfällen

För att ändra inställningar för en aktivitet, klicka på pilen på raden och välj Aktivitetstillfällen.

På den här sidan visas alla tillfällen för aktiviteten. Här ser man vilka tillfälllen som rapporterats, det går även att lägga till nya tillfällen eller radera befintliga. 

Tryck på kolumnrubrikerna för att sortera efter datum, typ av aktivitet, rapporteringsstatus mm.

Lägg till aktivitetstillfälle

På vänster sida fyll i de obligatoriska fälten (namn, anläggning, typ, datum, start och slut). Man kan även skapa en serie med tillfällen, gör då ett val i listan Återkommande och välj om ni vill repetera Veckovis, varje dag samt hur många gånger/till och med datum.

För automatiska kallelser, klicka på Hantera kallelser längst ner, ange vilka som ska kallas samt hur många dagar före aktivitet kallelsen ska skickas.

Radera tillfälle(n)

För att radera ett eller flera tillfällen:

  • Klicka på papperskorgen för ett enskild tillfälle.
  • För att ta bort en hel serie, välj serie i listan Radera serie och bekräfta.