How can we help?

Bokningar

För att visa bokningar, hantera rekommendationer etc. för en aktivitet, klicka på pilen på raden och välj Bokningar.

Här visas nu alla bokningar till aktiviteten, betalstatus och annat för alla deltagare. För att ge en rekommendation, klicka på pilen på en rad och välj  Rekommendera.