How can we help?

Utmärkelser / märken

För att hantera utmärkelser/märken. för dina deltagare, klicka på pilen på raden och välj Utmärkelser.

Nu visas en översikt på de märken som finns kopplade till aktiviteten, samt vilka delmål en deltagare klarat av. Använd kryssrutorna för att lägga till delmål.

Klicka på en deltagares namn för att ändra ev. kommentar för ett mål/delmål.

För att ändra ett enskilt delmål, klicka på märkets namn.