How can we help?

Gäster

För att hantera gäster (ledare / deltagare). för din aktivitet, klicka på pilen på raden och välj Gäster.

Det går att lägga till både ledare och deltagare som gäster och det finns ingen övre gräns för hur många gäster man kan ha. Det finns två typer av gäster:

  • Permanent
    En permanent gäst kommer att infogas automatiskt på samtliga kommande tillfällen när det gäller närvarohantering, kallelser mm.
  • Tillfällig
    En tillfällig gäst kommer inte att infogas automatiskt, men kommer att finnas tillgänglig på gästlistan så man enkelt kan inkludera en gäst för ett eller flera tillfällen.

Om en gäst raderas kommer man endast raderas från kommande och orapporterade tillfällen, redan rapporterad närvaro kommer  ej att påverkas.

Sök på namn, medlemsnummer, personnummer etc. för att hitta en gäst. Klicka på namnet i listan för att inkludera.

OBS! En gäst kan inte faktureras! Om ni avser skicka en faktura för deltagaren måste man läggas till som ordinarie deltagare i aktiviteten.