How can we help?

Specialfall / Samrapportering

Det finns två speciallösningar med automatik i systemet. Vid samträning av flera samtidiga grupper med en ensam tränare samt vid pass där effektiv träningstid är under en timme.

Samrapportering - samträning

Vid samträning av flera samtidiga grupper med en ensam tränare hanterar systemet dessa som en aktivitet. Den ensamma tränaren kan bara registrera sig som närvarande för stöd/arvode i en grupp, på den andra gruppen närvarorapporteras deltagare, samtidigt som ledaren är spärrad med tydlig informationstext om att tillfället kommer att samrapporteras med föregående grupp.

Specialtillfällen - <1 timma

I de fall man ställt in den effektiva träningstiden (på plan, i bassäng etc) och den skulle vara under en full timma i systemet lägger närvarofunktionen automatiskt till samlings/uppvärmningstid till jämn timma i bakgrunden. Detta innebär att efterkommande pass blir överlappande avs LOK-stöd. Om en tränare förekommer i överlappande aktiviteter varnar systemet för detta och ger en möjlighet att ändå registrera närvaro för enbart arvode genom att välja alternativet Ej LOK.