Search in questions?

Filhantering ( System>Övrigt>Filhantering)

Staffan Österling wrote
Aug 26, 2022
Filhanteraren erbjuder möjlighet till visning av filer som Thumbnails eller Lista.
Valet Lista "fastnar ej".
2 Answers
agent Micke wrote
Aug 31, 2022
Filhanteraren är en tredjepartskomponent som vi inte gör ändringar i. Den kommer under hösten att ersättas av en helt ny filhanterare som är byggd av oss och där vi kommer ha full kontroll över kod och funktionalitet.
Staffan Österling wrote
Aug 31, 2022
OK - misstänkte det. För oss/det fåtal som enbart kör hemsida(?) är den filhantering som vi kommer åt lite gömd. I samband med bytet föreslår jag att menyvalet flyttas.