How can we help?

Närvarorapportering

Gå till in på en aktivitet och välj därefter tillfället som ska rapporteras.

Ange närvarande/frånvarande genom att klicka på resp. rad. Om en ledare eller deltagare är låst beror det på att man redan rapporterats för ett annat tillfälle under samma tid.

Använd rutan EJ LOK för att endast rapportera för arvode, den här rutan visas då samma ledare är registrerad för ett parallellt tillfälle.

Glömt inte att Spara längst ner på sidan!