How can we help?

Avvikande priser på grupper

I vissa fall vill man kunna fakturera olika priser i en grupp till olika personer, det går bland annat att göra enligt nedan alternativ

Fakturera avvikande kostnad

Gå in på den grupp att du önskar att fakturera via Verksamhet>grupper, tryck på önskad grupp och välj flik bokningar

Klicka på pilen längst ut på raden för den medlem du vill fakturera och välj fakturera

Du får nu upp en ruta där du skapar fakturan, i ruta "kostnad" väljer du avvikande kostnad.

Ange kostnad för aktiviteten, observera att det belopp du anger endast avser aktivitetskostnad och kommer inte påverka medlemsavgift eller annat.

Bocka i eller ur ruta "skicka avisering via e-post" beroende på om du vill att medlemmen ska motta fakturan via e-post eller inte. Skapa sedan fakturan genom att trycka på knapp "skapa 1 faktura"


Ange avvikande priser på gruppen

Man kan även ange avvikande priser på gruppen, dessa priser baseras på medlemstyper

Gå in på gruppen du vill lägga in avvikande kostnad på, tryck på "hantera avvikande kostnader".

Bocka i de medlemstyper som ska ha avvikande kostnader ange belopp. När du gjort ändringarna trycker du Spara aktivitet, som visas när du scrollar ned på sidan.