How can we help?

Översikt / Hantera grupp

Gå till Verksamhet > Grupper. Välj en specifik sektion eller Alla och klicka i period-fältet för att ange en period. När kalendern öppnas kan ni antingen välja en fördefinierad period (t.ex. VT21) eller ange en egen. Klicka då först när perioden ska börja och därefter på slutdatum. Klicka på OK för att visa grupperna.

När man gjort ett urval finns avancerade filter för att förfina resultatet, det går att filtrera på typ, nivå, ledare och anläggning.

Till höger på sidan visas statistik över ert urval, så som beläggning och faktureringsstatus.

Utmärkelser

Klicka på knappen utmärkelser för att generera ett underlag (Excel) över alla märken som registrerats på deltagare inom perioden.

Rekommenderationer

Klicka på Rekommendationer för att generera ett underlag (Excel) över alla rekommendationer som regustrerats på deltagare inom perioden.

När grupperna visas kan du klicka på en rad för att markera den. Ni kan markera en eller flera grupper. Med knappen Med markerade kan ni sedan:

  • Ändra status (öppna/stäng/öppna med förtur
  • Duplicera/förturs – och åldersinställning
  • Export (Grupplista och närvarokort)
  • Kommunicera (Skicka e-post, sms eller bokningsbekräftelser)

För att hantera aktivitetstillfällen, bokningar, bilagor etc. klicka på pilen ute till höger på raden och välj åtgärd. För att ändra inställningar för en grupp, klicka ”Redigera”. Det går även att klicka på gruppens namn för att komma till samma sida.