Search in suggestions?

Faktura - Standardtext olika val för olika produktgrupper

Avatar image
Fredrik Bergstedt wrote
Jan 03, 2023
Hej

texten "Den här fakturan avser din order med nummer #{0}." funkar olika bra med tanke på vilken produktgrupp.
När vi tex fakturerar sponsorer eller newbody försäljning så har mottagaren inte lagt en order i vår webbshop. det är vi som lägger den där. Texten blir då förvirrande.

Idag får vi för varje enskild faktura ändra texten manuellt innan utskick.
Går det att skapa flera mallar alt att ha en funktion att fördefiniera texter som man kan infoga snabbt

För tex sponsorsimmet så ser ni bifogad bild på hur jag ändrar texten.
Jag får då skriva egna mallar i annat dokument och klistra in/editera innan utskick

"Den här fakturan avser ditt sponsorbidrag till Sponsorsim Hösten 2022
Du ha valt att sponsra namn namn med en fast avgift på summakr

Stort tack för ditt bidrag"
New
1 vote
1 Answer
Lotta Sjöberg wrote
Sep 11 (10 months ago)
Håller med om detta. Vi har huvudsakligen två olika typer av fakturor men en och samma text. Det blir förvirrande och otydligt för mottagaren och skapar merarbete för oss som förening. För vår del skulle det vara perfekt om det fanns två standardtexter som man kunde välja beroende på typ av faktura, eller att systemet tog fram rätt text till rätt typ av faktura (medlemavgift resp deltagar/aktivitetsavgift). Samt att det går att redigera texten manuellt vid behov. Och att vi själva kan ändra texterna i mallarna så det blir smidigt och snabbt.