Search in suggestions?

Eposthistorik

Avatar image
Robert Skarp wrote
Oct 13, 2022
Jag skulle vilja lägga till en kolumn "Mottagare" på sidan Medlemmar/kommunikation/Epostutskick. Ibland vill man gå tillbaka och se vad och när man skickade ett mail till en medlem. När man inte kan filtrera ut mottagare blir det svårt att hitta i gamla mail när man har en lång lista.
Tack.
New
2 votes