How can we help?

Aktivitetsstöd

Statligt underlag (LOK)

Fungerar på precis samma sätt som IdrottOnline, därför går det inte att göra några inställningar här förutom period. För att ett tillfälle ska bli bidragsberättigat måste det finnas minst 3 deltagare i åldrarna 7-25 och minst 1 ledare. För mer information, se Riksidrottförbundets webbplats.

Kommunalt underlag

Min. deltagare
Hur många deltagare 7-20 år som måste finnas i ett tillfälle för att att det ska bli bidragsberättigat. Ett tillfälle måste även ha minst 1 ledare.

Exkludera ledare
Som default är den här urbockad vilket innebär att ledare 13-20 år räknas in i antalet deltagare. Det betyder att om "Min. deltagare" är angett 5 så räcker det med 4 deltagare om det även finns en ledare som är mellan 13 - 20år. Är rutan ibockad krävs att antalet deltagare motsvarar "Min. deltagare", men det måste fortfarande finnas minst 1 ledare.

Kommuner
Endast deltagare 7-20år som bor i någon av angivna kommuner räknas. 

Åldersgrupper
Hur deltagare ska grupperas i underlaget. Man kan ange upp till 5 åldersgrupper.