Search in suggestions?

Registerutdrag / ej krav inom verksamhetsdel

Avatar image
Micke wrote
Dec 06, 2022
Inställning för att systemet inte ska varna ang utgånget/saknat registerutdrag för aktivitet/nivå.
New
0 votes
3 Answers
Mats Warvelin wrote
Dec 25, 2022
Kan man ta bort ett krav på en person?
Vi har en användare "Håkan" som vi inte har kastat ut, som system kräver registerutdrag av. Skulle vilja slippa ha med det i listan.
Staffan Österling wrote
Jul 01 (24 days ago)
Varning ang utgånget registerutdrag borde vara kopplat till åldersgränser för kurs som "ledaren" är ansvarig för. Vid vuxenkurser är informationen störande.
agent Micke wrote
Jul 02 (23 days ago)

Den här funktionen följer redan de riktlinjer avseende ålder på deltagare och ledare som RF satt upp. Mer information finns här:
https://www.rf.se/rf-arbetar-med/trygg-och-inkluderande-idrott/trygg-idrott