How can we help?

SIE-fil

För att slippa bokföra manuellt kan ni exportera en SIE- fil som ni istället kan läsa in i ert bokföringsprogram. Vi har stöd för SIE4 format som inkluderar all transaktionshistorik i systemet enligt vald period. SIE-filen kan endast tas ut om ni använder er av faktureringsmetoden.

Inställningar för bokföringsmetod och bokföringskonton

Innan filen kan tas ut behöver ni ha korrekta inställningar. Börja med att ställa in korrekt bokföringsmetod genom att gå in på System > Inställningar, välj flik Verksamhet och välj faktureringsmetoden eller kontantmetoden.

 

Ställ även in att användning av konteringsdimensioner är Obligatoriskt. Glöm inte att spara inställningarna.

 

Ni behöver även se till att ni har korrekta konteringsinställningar för att det ska bli korrekt bokfört. Börja med att lägga upp era bokföringskonton/kostnadsställen/projekt som används i systemet. Gå in på Ekonomi>inställningar>Kontering och välj flik Kontoplan. Ange Typ, konto/kostnadsställe/projektnummer och ange namnet, klicka sedan på spara.

OBS! Om ni inte har intäktskonton inlagda och inställda på er verksamhet sedan tidigare behöver dessa tillämpas på befintliga fakturor,  ta kontakt med oss på support@kanslietonline.se så hjälper vi er med det!

Ni behöver även ange konto för era olika betalkanaler, reskontran, aktiviteter etc. Det görs inne på fliken Kontering, ange konto och kostnadsställe i rullistan till respektive betalkanal/avgift som ni använder. Det viktigt att även ange konto för kundfordringar för att kunna ta ut filen

 

Att ta ut SIE filen

Gå in på Ekonomi>Bokföring>Redovisning, välj flik SIE-fil. Välj period och klicka sedan Skapa underlag.

Spara sedan ned SIE-filen, det går även exportera SIE-filens innehåll till excel. När SIE-filen är nedsparad på datorn kan den sedan läsas in i bokföringsprogrammet.