How can we help?

Export till RBok Närvaro

Att komma igång

Innan ni kan skicka närvaro till RBok Närvaro måste föreningen genomföra ett par förberedande steg.

  1. Ta kontakt med ansvarig på er kommun, uppge ert föreningsid som vi tillhandahåller och be dom aktivera KanslietOnline som externt system. Kontakta supporten för mer information, eller gå in på valfri sektion, under ”Exportfunktioner” framgår ert föreningsid.

  2. När kommunen bekräftat att servicen är igång, ta kontakt med supporten igen för slutaktivering/igångkörning. Uppge då vilken kommun ni tillhör, samt vilka perioder ni har rätt att skicka närvaro för.

Välj vilka sektioner som skall exporteras

För att välja vad som ska exporteras, gå till Verksamhet > Struktur > Sektioner. Välj den/de sektioner ni vill ha aktivt för export, tryck Redigera och bläddra längst ner på sidan. Välj RBok Närvaro under Kommunalt aktivitetsstöd / Exportalternativ. Ange därefter vilken kommun ni tillhör, genom att skriva i namnet på er kommun i fältet Kommun.

Vänta tills er kommun visas och klicka på namnet. Vissa kommuner kräver också att man anger en ”benämning” (t.ex. SIMNING, FOTBOLL etc. för närvaron man skickar in. Till sist, klicka i rutan om pass kortare än 60 minuter automatiskt ska avrundas till 1h. Om ni inte vet era kommunala regler, ta kontakt mer er kommunansvarige för att få hjälp att komma igång.

Aktivera automatisk export

Gå nu till System > Övrigt > Schemalagda aktiviteter och klicka på den gröna ikonen längst ut till höger för att aktivera.