How can we help?

Lägg till aktivitet/grupp

Gå till Verksamhet / Grupper och klicka på Lägg till grupp högst upp till höger.

Fält märkta med är obligatoriska.

Ange avvikande kostnad

Det går att anpassa kostnaden / ha olika priser beroende på medlemstyp. Klicka på Ange avvikande kostnad för att ange enskild kostnad för aktiviteten.

Dölj från hemsidan

Om rutan är ibockad kommer aktiviteten inte att synas någonstans på hemsidan.

Aktivitetstillfällen

På den här fliken lägger man upp tillfällen för närvarorapporten. Se separat artikel för mer information.

Bokningar

Här ser man alla som är bokade till aktiviteten, högst upp på sidan visas ordinarie bokningar och längst ner de som ev. står på köplats.

Se separat artikel för hur man lägger till,  flyttar / kopierarredigerar eller raderar en bokning.

Utmärkelser

Se separat artikel för mer information.

Gäster

Man kan bjuda in både ledare och deltagare som gäster för en aktivitet. Sök person genom personnummer, namn eller medlemsnummer. 

Roll

Välj huruvida man ska vara Ledare eller Deltagare.

Permanent

En permanent ledare eller deltagare kommer automatiskt att inkluderas i aktivitetstillfällen. Om man inte är permanent kan man enkelt inkludera en person genom en knapptryckning.

OBS! En gäst går ej att fakturera!

Bilagor

Det går att lägga till en eller flera bilagor till en aktivitet. Klicka på Öppna filhanteraren för att bifoga en fil som redan finns i ert system, eller drag och släpp en fil från er hårddisk.

Välj JA på Bifoga för att  bilagan ska skickas tillsammans med bekräftelsemailet när en bokning görs till aktiviteten.

Förtursinställning

Se separat artikel för mer information.

Matchimport

Se separat artikel för mer information.