How can we help?

Administratörer

För att lägga till en ny administratör måste personen ha ett medlemskonto, se här hur man Skapar ett nytt konto (https://support.kanslietonline.se/237555-L%C3%A4gg-till-medlem). Sök fram kontot via Snabbsök på startsidan i administrationen, eller gå till Medlemmar/Sök och sök fram personen. klicka på den blå ikonen för att komma in på kontosidan. Expandera rutan Behörighet och Åtkomst högst upp till höger, välj Administratör under Behörighet. Därefter väljer du en primär användargrupp, vilke...

Inställningar

Här finner man systeminställningarna och sånt som rör er verksamhet, kontaktuppgifter, organisationsnummer, betalkanaler (Bank/plusgiro mm,) Tänk på att ändringar slår igenom direkt när man sparar.

Användarvillkor

Här hanterar ni medlems -och användarvillkor. På vänster sida av skärmen syns aktuell/tidigare versioner av villkoren. Det framgår även vilken version som är publicerad just nu (om någon). För att göra ändringar, välj den version ni vill utgå ifrån och tryck därefter Skapa kopia under texteditorn. Ett nytt utkast kommer nu att skapas och det går bra att göra ändringar i texten. Glöm inte att spara dina ändringar. När ni är nöjda behöver man publicera villkoren, tryck på Publicera och bekräft...

Statistik

På sidan System > Statistik hittar man div. statstik över medlemmar / medlemstyper och avgifter samt rörarande fakturering. Det går att se statistik per år eller per termin, och även klicka sig vidare ner på specifik verksamhetsdel. Statistiken beräknas en gång per dygn och ny data återspeglas först dagen efter.