How can we help?

Nivåer

Lägg till

Ange namn på nivån samt vilken typ den ska tillhöra.

Miniatyrbild

Visas på verksamhetssidan. Klicka på Välj bild för att öppna filhanteraren. Observera att filnamnet ej får innehålla mellanslag, åäö eller andra specialtecken.

Beskrivning

Text som visas på verksamhets -och anmälningssidan.

Utmärkelser/märken

Märken som tillhör nivån

Välj de märken som ska tillhöra den här nivån. Ledare för aktiviteter inom den här nivån kan registrera dessa märken på sina deltagare via ledarappen eller "mina aktiviteter".

Tidigare/underliggande märken

Märken som tillhör en nivå under den här nivån. Dessa märken kommer visas i ledarappen för att ledare ska kunna komplettera tidigare delmål som ej ännu klarats av.

Kommentar/fritextfält

Den här rutan visas på sista steget vid aktivitetsbokning till aktivitet i den här sektionen. Kan användas för att t.ex. fråga om deltagares allergi och annat. Det här fältet kan göras obligatoriskt.

Övriga uppgifter

Tagga medlemstyp

Här ställer man in om medlem ska taggas till en viss medlemstyp vid bokning till aktivitet i den här typen.

Översikt

Här visas alla nivåer i systemet samt vilken sektion och typ resp. tillhör.

Ni kan även se antal aktiviteter som tillhör resp. nivå. Använd knapparna längst ut på varje rad för att redigera/ta bort.