Search in suggestions?

Notiser om nyheter, mail och appnotis.

Avatar image
Mats Warvelin wrote
Dec 20, 2022
För att få bättre genomslag bland medlemmarna vid publicering av nyheter, skulle det vara bra om man kunde få prenumeration på nyhetspubliceringar. Idag måste man publicera på Facebook för att folk ska se att det ligger en nyhet på hemsidan. Det är ingen som numera surfar in på en hemsida för att läsa nyheter, den måste antingen pushas ut i appen eller komma in i mailboxed för att folk ska se den.
New
6 votes
5 Answers
Klas Elwinger wrote
Jan 19, 2023
Instämmer!
Klas Elwinger wrote
Mar 19, 2023
Detta är jätteviktigt. Kan vi få ett ok att ni fixar detta på samma sätt som forumbevakning!?
agent Micke wrote
Mar 20, 2023
Det här finns på listan över kommande utveckling. Hur skulle ni definiera vilka som ska få dessa notiser? Endast aktiva i pågående aktiviteter, de som erlagt medlemsavgift som är giltig för perioden eller har ni några andra idéer?
Mats Warvelin wrote
Mar 20, 2023
Ser iaf 3 olika sätt:

1:
Prenumerationen följer inställningen för nyhetsbrev som redan finns.

2:
Ny checkbox parallellt med ovan nämnda för "Nyhetsprenumeration"

3:
Helt ny generell funktion där inloggad användare på varje sida kan checka en box "Prenumerera på uppdateringar på denna sida". Default kan denna vara avaktiverad förutom på föreningens Nyhetssida och Hemsida.
Klas Elwinger wrote
Mar 20, 2023
Instämmer med tillägget att också kunna göra det i utloggat läge speciellt för de som endast har hemsidan