Search in suggestions?

Kommentarsruta till grupper som skapas utan att medlemmarna kan se kommentaren till gruppen

Avatar image
Josefin Enström wrote
Jan 26, 2023
Vi har en önskan om att kunna lägga in kommentarer på grupper vi skapat som bara vi med administrativ inloggning kan se, så att vi exempelvis kan skriva på en grupp att man inte ska boka in fler i den eller att man för tillfället fyller på från kölistan, bara så man lättare kan kolla upp vad som kommer ske i gruppen, precis på samma sätt som man kan lägga in osynliga kommentarer på medlemsprofilerna.
New
1 vote