How can we help?

Hur delkrediterar jag en faktura?

Det går endast att kreditera hela fakturor. Om en faktura är betald där ett visst belopp ska betalas tillbaka, gör såhär:

  1. Kreditera fakturan. Inbetalt belopp hamnar nu som tillgodo på kontot. 
  2. Redigera aktivitetsbokning/order i webbshopen med det som ska ändras.
  3. Skapa en ny faktura.
  4. Fakturan kommer att betalas med tillgodohavandet som uppstod i steg 1.

Om originalbeloppet var högre kommer det finnas återstående balans/tillgodohavande på fakturan. Antingen kan beloppet ligga kvar, det kommer då att användas för att betala nästkommande faktura automatiskt. Om man måste betala tillbaka pengarna till medlemmen, gå till fliken Transaktioner  på medlemskontot och registrera ett Uttag. Tillgodohavandet kommer då att kvittas/skrivas av.