How can we help?

Eventor-knappen har försvunnit, vad har hänt?

Om sidan för Eventor har försvunnit i administrationen, gör så här för att återställa anslutningen: - Gå till System/Inställningar/Övrigt - Koppla ifrån Eventor - Klicka på anslut och ange er API-nyckel igen. Spara.

Hur gör jag ett uttag från tillgodohavande?

Gå in på personens profil och välj flik Tillgodohavande Ange Från konto, datum, belopp och meddelande. Klicka sedan på Registrera uttag -------------------------

Hur kan jag betalpricka en faktura med tillgodohavande?

För att betalpricka en faktura med ett tillgodohavande gör du enligt nedan: - Gå in på personens profil, scrolla ned på sidan och välj flik Fakturor - Klicka på den gröna knappen med vit flagga som visas längst ut till höger på fakturaraden - Ange datum, belopp och Konto Tillgodohavande. Klicka sedan på Registrera inbetalning -------------------------

Hur kan jag flytta en eller flera personer från en grupp till en annan?

Hur kan jag flytta en eller flera personer från en grupp till en annan? Information samt steg för steg beskrivning gällande hur man flyttar en eller flera bokningar finns i artikeln Flytta/kopiera bokningar (https://support.kanslietonline.se/968134-Redigera--Flytta--Kopiera-bokning) -------------------------

Hur länkar jag till ett dokument på hemsidan?

Ni kan länka till flera olika filformat på hemsidan. Detta görs genom att: - Spara dokumentet i filhanteraren. Filhanteraren finns: System > Övrigt > Filhantering. Se till att filnamnet och mappen inte innehåller förbjudna tecken som ÅÄÖ,mellanslag /<>?!:*() - Gå till sidan du vill lägga länken på. Hemsida >sidor - Tryck på länkikonen som visas i texteditorn - Här fyller du i Visningstext, tryck sedan på Bläddra på server - Välj den fil du önskar att l...

Automatiska kallelser, hur fungerar det?

När man skapar ett tillfälle kan man ställa in för automatiska kallelser. Manuellt urval - Gör ett manuellt urval av vilka som ska motta kallelsen. OBS! vid manuellt urval kommer nya personer inte motta automatiska kallelser. Alla - Både deltagare och ledare kommer att kallas enligt antal dagar. Endast deltagare - Deltagare kommer att kallas enligt antal dagar. Endast ledare - Ledare kommer att kallas enligt antal dagar. OBS! Gå även till System/Övrigt/Schemalagda aktiviteter och säker...

Hur lägger jag till/tar bort verksamhetsmenyn i topplisten?

Det som visas när du kan se aktiviteter i topplisten är verksamhetsmenyn. För att ta bort/lägga till verksamhetsmenyn, gå in på : System -> inställningar -> verksamhet och välj önskat alternativ i rullistan.

Vad är tillgodohavande?

Ett tillgodohavande på en medlem uppstår vid dubbelbetalningar, överbetalningar, kreditering av betald faktura eller vid en insättning på tillgodohavandet. Om en medlem har ett tillgodohavande och faktura skapas kommer systemet automatiskt att betalpricka fakturan med tillgodohavandet.

Hur betalprickar jag en faktura?

Knappen för att betalpricka en faktura är grön med en vit flagga Du kan hitta fakturan på en del olika sätt, två av dom är: Ekonomi - sök faktura eller Via medlemsprofilen - medlemmar - sök. Sök upp medlemmen och gå in på dennes profil. Scrolla ned på sidan och välj flik "fakturor" När du hittat fakturan trycker du på den gröna knappen med vit flagga och fyller i rutorna. Om du vill betalpricka fakturan med ett tillgodohavande väljer du konto - tillgodohavande

Hur får jag bort påminnelseavgift på en redan skapad faktura?

Du behöver skapa en ny påminnelsefaktura för att få bort påminnelseavgiften. Följ nedan steg: Gå till ekonomi - Sök faktura Sök upp fakturan med fakturanummer Bocka i rutan till vänster om fakturanumret Tryck på "med markerade" Välj alternativet "skapa påminnelser" Ta nu bort avgiften i rutan "påminnelseavgift" och bocka ur rutan "skicka avisering via e-post" Fakturan kommer nu vara skapad utan påminnelseavgift och kommer bli fullt betald om betalning var erlagd från början.

Hur skickar jag ut en faktura på nytt?

Du kan skicka ut en faktura på nytt som redan är fakturerad förutsatt att den inte redan är betald eller krediterad/kvittad. Gå in på medlemmens profil Scrolla ned på sidan och välj flik fakturor Tryck sedan på fakturanumret på den faktura du önskar att skicka ut på nytt Du får nu upp en ruta med detaljer om fakturan, tryck på "skicka e-postavisering"

Nytt år/termin - Vad behöver jag tänka på?

Här följer en lathund hur man gör för att starta upp ett nytt år. Medlemsavgifter OBS! Viktigt att nya medlemsavgifter läggs upp först, annars riskerar man att nya bokningar skapas utan medlemsavgift. - Gå till Medlemmar > Avgifter > Medlemsavgifter, klicka Duplicera högst upp till höger, välj årtal och en dialogruta kommer att öppnas . - Ändra beskrivning, start och slutdatum för de nya avgifterna, klicka Slutför duplicering för att spara. Se avsnittet Medlemsavgifter...

Medlem får inte sitt aktiveringsmail / Manuell aktivering

Om en medlem inte får sitt aktiveringsmail kan bero på en rad olika saker. Börja med att säkerställa att mailet inte ligger i mappen skräppost vilket kan hända ibland. Om det ändå inte fungerar, eller i de fall en medlem saknar e-postadress, gör såhär: - Gå till Medlemmar > Sök, leta fram kontot det gäller och tryck på den blåa förstoringsglaset. - Rutan Lösenordshantering, bocka ur Skicka avisering och tryck på Skapa lösenord. - Ett nytt/tillfälligt lösenord visas nu i klartext *en*...

Hur delkrediterar jag en faktura?

Det går endast att kreditera hela fakturor. Om en faktura är betald där ett visst belopp ska betalas tillbaka, gör såhär: - Kreditera fakturan. Inbetalt belopp hamnar nu som tillgodo på kontot. - Redigera aktivitetsbokning/order i webbshopen med det som ska ändras. - Skapa en ny faktura. - Fakturan kommer att betalas med tillgodohavandet som uppstod i steg 1. Om originalbeloppet var högre kommer det finnas återstående balans/tillgodohavande på fakturan. Antingen kan beloppet ligg...

Medlem har slutat, hur gör jag?

Om en medlem vill gå ur/sluta, se artikel Medlem har slutat (/945697-Medlem-har-slutat).

Jag har råkat radera en aktivitet av misstag, vad gör jag nu?

Ingen fara! Om man råkat ta bort en aktivitet felaktigt, gå till Verksamhet > Grupper > Papperskorg. Välj termin (baserat på gruppens startdatum) så kommer den att visas. Klicka på återställ för att ångra borttagningen. Om en grupp raderas ligger dess aktivitetsbokningar kvar, men schemalagda kallelser raderas, så dessa behöver läggas upp igen efter att en grupp återställts.

Hur återbetalar jag en medlem tillgodohavande?

I samband med att ni lägger upp återbetalningen på banken till medlemmen behöver ni även registrera ett uttag av tillgodohavandet i KanslietOnline. Följ nedan steg: Gå in på medlemmens profil och gå in på fliken "transaktioner" Gör ett uttag av tillgodohavandet genom att fylla i: Från konto - Bankutbetalning Datum - dagens datum Belopp Meddelande, här är det bra att skriva exempelvis " återbetalning av tillgodohavande", för er historik

Hur flyttar jag tillgodohavande mellan medlemmar?

Detta görs via uttag av tillgodohavande från medlem som inte ska ha kvar tillgodohavandet - och sedan med en insättning på tillgodohavandet på den medlem som ska ha tillgodohavandet. Följ nedan steg för att göra detta: Gå in på medlemmens profil Tryck på flik "transaktioner" Gör ett uttag eller en insättning genom att fylla i . Från konto - Tillgodohavande Datum - dagens datum, gör insättningen och uttaget på samma datum Belopp Meddelande, här är det bra att skriva vem tillgodohavandet ...