How can we help?

Hur flyttar jag tillgodohavande mellan medlemmar?

Detta görs via uttag av tillgodohavande från medlem som inte ska ha kvar tillgodohavandet - och sedan med en insättning på tillgodohavandet på den medlem som ska ha tillgodohavandet. Följ nedan steg för att göra detta:

Gå in på medlemmens profil

Tryck på flik "transaktioner"

Gör ett uttag eller en insättning genom att fylla i .

Från konto - Tillgodohavande

Datum - dagens datum, gör insättningen och uttaget på samma datum

Belopp

Meddelande, här är det bra att skriva vem tillgodohavandet flyttats från, alt vem tillgodohavandet flyttats till.

Tryck sedan "registrera uttag", alt "registrera insättning"