How can we help?

Konto/kostnadsställe/projekt

Gå till Ekonomi > Inställningar > Kontering och fliken Dimensioner.

Lägg upp era konton och kostnadsställen (och ev. projektnummer) med hjälp av formuläret.

Koppla avgifter
På samma sida, klicka på fliken Avgifter. Välj konto/kostnadsställen för resp. avgift.

När det gäller medlemsavgifter är det möjligt att ha avgiftsbaserade inställningar, klicka på länken för att ange enskilda inställningar, eller sätt en standardinställning som ska gälla alla medlemstyper.