How can we help?

Schemaläggaren

För att skapa alla tillfällen för en hel period snabbt och effektivt använder man schemaläggaren.

Gå in på en aktivitet, eller skapa en ny och på höger sida ser man Schemaläggare

Man lägger till en veckodag/tid åt gången genom att fylla i fälten och klicka på Lägg till.

Glöm inte att spara gruppen när du lagt upp varje träningstillfälle.

Gå till fliken aktivitetstillfällen, nu visas Aktivitetsschema på höger sida

Här visas en sammanfattning över hur många tillfällen som kommer att skapas.

Hantera undantag = det går att lägga upp 3 perioder med undantag, t.ex. vid lov eller ett datum när det inte ska skapas något tillfälle.
Hantera kallelser = välj om kallelser ska skapas för varje tillfälle, vilka som ska kallas samt när man senaste måste besvara en kallelse.

Klicka på Lägg till för att skapa alla tillfällen enligt schemat.

OBS! tillfällen som redan finns kommer ej att påverkas. Dubbletter kommer inte att skapas utan ignoreras.