Search in suggestions?

Storlek på filer för liten

Avatar image
Johan Lindqvist wrote
Jan 22, 2023
Hej!

Storleken på max 8Mb skapar problem för oss. Föreslår att den gränsen höjs till 30 eller 50Mb.
New
1 vote