How can we help?

Hur gör jag ett uttag från tillgodohavande?

Gå in på personens profil och välj flik Tillgodohavande

Ange Från konto, datum, belopp och meddelande. Klicka sedan på Registrera uttag