Search in suggestions?

Filter på widgeten Aktiviteter (tillfällen)

Avatar image
Mats Warvelin wrote
Dec 20, 2022
Vi skulle vilja välja vilka Sektioner och/eller Typer som ska visas i widgeten Aktiviteter (tillfällen). Då skulle vi kunna dölja bokningskalendern för klubbstugan i detta fältet.
New
1 vote
1 Answer
Mats Warvelin wrote
Mar 12, 2023
Ser nu att denna redan är implementerad.
Tack!