How can we help?

Radera medlemskonto

Sök fram medlemskontot via snabbsök på startsidan (konton som markerats som avslutade syns inte här) eller via Medlemmar/sök. Öppna upp kontosidan (medlemmar/detaljer) och klicka på Ta bort konto i rutan Verktyg/åtgärder till höger på skärmen.

Nu öppnas en dialogruta upp där man bekräftar borttagning av personen. OBS! Det går inte att ångra efter att kontot raderats!

Om det finns bokningar, fakturor eller annat på kontot kan det inte raderas.

- I de fall det finns en eller flera bokningar men inga fakturor, ta bort aktivitetsbokningarna och därefter kan kontot raderas.
- I de fall det finns en eller flera fakturor (inkl kreditfakturor) får inte kontot raderas, bl.a. på grund av bokförings och- redovisningslagen som säger att dessa måste finnas kvar i 7 år.

Om det förekommer dubblettkonton kan dessa slås ihop med hjälp av samma funktion, se separat artikel hur man slår ihop dubbletter.