Search in suggestions?

Automatik öppna stänga bokning grupp

Avatar image
Daniel Gunnergård wrote
Dec 23, 2022
Just nu behöver man manuellt öppna, öppna med förtur respektive stänga en grupp för bokning.
Detta borde kunna lösas med automatiskt med en inställning i gruppen för när den ska öppna/stänga.

Started
0 votes
1 Answer
agent Micke wrote
Sep 11 (10 months ago)
Det här är inkluderat i kommande version. Alternativ för schemalagd "öppen med förtur", "öppen", "stängd" samt en helt ny status "öppen med prova-på". Mer info kommer i ett allmänt utskick ett par dagar innan uppdatering.