How can we help?

Automatiska kallelser, hur fungerar det?

När man skapar ett tillfälle kan man ställa in för automatiska kallelser.

 

Manuellt urval - Gör ett manuellt urval av vilka som ska motta kallelsen. OBS! vid manuellt urval kommer nya personer inte motta automatiska kallelser.
Alla - Både deltagare och ledare kommer att kallas enligt antal dagar.
Endast deltagare - Deltagare kommer att kallas enligt antal dagar.
Endast ledare - Ledare kommer att kallas enligt antal dagar.

OBS! Gå även till System/Övrigt/Schemalagda aktiviteter och säkerställ att Aktivitetstillfällen, kallelser är aktiverat.

Som standard skickas kallelser 02.00 varje natt, den här tiden går att ändra på System/inställningar/övrigt och Automatiska kallelser.