How can we help?

Vad är tillgodohavande?

Ett tillgodohavande på en medlem uppstår vid dubbelbetalningar, överbetalningar, kreditering av betald faktura eller vid en insättning på tillgodohavandet. Om en medlem har ett tillgodohavande och faktura skapas kommer systemet automatiskt att betalpricka fakturan med tillgodohavandet.