How can we help?

Duplicera / kopiera grupper / termin

Gå till Verksamhet > Grupper. Markera en eller flera grupper genom att klicka på resp. rad. Klicka därefter på Med markerade och välj Duplicera. Du kommer nu till dupliceringsvyn. Ändra i fälten för namn, beskrivning, start och slut, ledare etc. Om ni vill kopiera bokningarna, bocka i ”Inkludera deltagare” för varje grupper.

Klicka på Massändring för att göra generiska ändringar på samtliga grupper. Klicka därefter på ”Nästa” för att slutföra dupliceringen.

OBS! glöm inte att lägga upp medlemsavgifter för perioden före dupliceringen. Systemet kommer annars varna för att de nya bokningarna kommer skapas utan avgift.