Typer

Lägg till/redigera

Ange ett namn samt vilken sektion typen ska tillhöra.

Beskrivning
Text som visas på verksamhetssidan.

Bokningsinformation
Text som visas på anmälningssidan under resp verksamhetstyp.

Text i e-postavisering
Text som inkluderas i de bekräftelsemejl som skickas vid aktivitetsbokning.

Text i inbjudan

Text som inkluderas i de inbjudningar/prova-på som skickas ut till aktiviteter som tillhör den här verksamhetstypen.

Faktura -och betalinställningar

Här gör man inställningar relaterat till automatisk fakturering och vilka betalsätt som ska finnas tillgängliga. Om vissa betalsätt inte visas, kontrollera vilka som finns hos er på Ekonomi/inställningar/betalsätt. Onlinebetalning är en extratjänst som måste aktiveras av oss, kontakta supporten för mer information.

Kommentar/fritextfält

Den här rutan visas på sista steget vid aktivitetsbokning till aktivitet i den här typen. Kan användas för att t.ex. fråga om deltagares allergi och annat. Det här fältet kan göras obligatoriskt.

Aktivitetsbokning

Bokningsrelaterade inställningar

 • Tillåt köplatsbokning till aktiviteter
  Om köplatsbokning ska vara tillgänglig när en aktivitet nått antal maxdeltagare.
 • Automatisk tilldelning av köplatser
  Om aktiverad kommer nästa person på kölistan får en automatisk inbjudan när någon avbokar sin plats/om en obesvarad inbjudan förfaller. Dessa inbjudningar har endast 24h svarstid.
 • Tillåt flera ordinarie bokningar till aktiviteter
  Om deltagare ska kunna göra flera ordinarie bokningar inom samma verksamhetsdel (typ) under samma period.
 • Standardroll
  Systemet kan tvinga på en egen roll vid bokning till aktivitet. Bra för er med flera sporter, t.ex. där försäkring används och deltagarna måste separeras från övriga idrotter.
 • Avbokning
  Tillåt deltagare att avboka sig från aktivitet. Kan ange i antal dagar från aktivitetsstart, eller från bokningsdatum. Vid avbokning krediteras ev faktura automatiskt, och om inställning för automatisk inbjudan ovan är aktiverad kommer nästa person som står på kö få en inbjudan.
 • Bokningar/period
  Möjlighet att ange hur många bokningar man ska kunna göra inom 3 definierade perioder.

Konteringsinställningar

För er som använder konteringsdimensioner (aktiveras separat på System/inställningar) kan ni ange avvikande konto/kostnadsställe här, om det ska vara annat än det som angetts på sektionen.

Övrigt

 • Svarsadress
  Alla bokningsbekräftelser inom den här typen kommer att skickas från denna adress.
 • Taggning medlemstyp
  Här ställer man in om medlem ska taggas till en viss medlemstyp vid bokning till aktivitet i den här typen. Rekommenderas inte om ni använder medlemstyper baserat på ålder.
 • Befria från medlemsavgift
  Om förkryssad kommer ingen medlem få medlemsavgift (oavsett andra systeminställningar) vid bokning till aktivitet inom verksamhetstypen.
 • Spärra mot borttagning
  Om förkryssad kommer radera-knappen att inaktiveras. Det här används som ett extra skydd mot att verksamhetstyper raderas av misstag.

Översikt

På översikten visas alla typer i systemet inkl deras inställningar.

Om en typ inte går att radera betyder det att den är "Skyddad för borttagning". Vill ni ta bort en sådan typ, gå in på den och bocka ur "Skydda mot borttagning" längst ner på sidan.