How can we help?

Förtursinställningar

Gå till Verksamhet>Grupper. Markera en eller flera grupper, klicka på "med markerade" och välj stats "öppna med förtur" i listan.

 

Perioden för förtursinställningarna kan även ställas in globalt, det avser då alla aktiviteter. Denna inställning görs på System>inställningar, flik verksamhet

Observera att period för förtur utgår från aktivitetens startdatum och inte bokningsdatum som det var tidigare. Om egen inställning saknas är systemets standardinställning som tidigare, dvs -12 mån innan aktivitetens startdatum och +6 månader efter aktivitetens slutdatum.