How can we help?

Hur kan jag flytta en eller flera personer från en grupp till en annan?

Hur kan jag flytta en eller flera personer från en grupp till en annan?

Information samt steg för steg beskrivning gällande hur man flyttar en eller flera bokningar finns i artikeln Flytta/kopiera bokningar