How can we help?

Sök erlagda medlemsavgifter

Gå till Medlemmar > Sök och klicka på fliken Erlagda medlemsavgifter.

På sidan visas nu erlagda medlemsavgifter för aktuell period. Ändra i datumfälten för att visa annan period, välj att visa enskilda medlemstyper eller betalstatus. Med knapparna under formuläret kan ni snabbt och enkelt ta ut Excelunderlag eller skapa ett e-postutskick.